ความเป็นมาของขยมมงคล

ความเป็นมาของขยมมงคล

ประวัติหรือความเป็นมาของขนมเทียน

          ขนมเทียน หรือ ขนมนมสาว  ซึ่งเป็นขนมที่นิยมใช้ในงานบุญของชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ มีการทำขนมเทียนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นประเพณีของคนโบราณที่มักจะทำขนมเทียนไปทำบุญหรือทำ เพื่อประเพณีต่าง ซึ่งวิธีการทำขนมเป็นวิธีการดั่งเดิมและเป็นที่เลื่องลือทางรสชาติความอร่อย  แต่เดิมมีไส้มะพร้าว และไส้ถั่วเขียว แต่ในปัจจุบันมีการดัดแปลงไส้ขนมจ็อกออกไปหลากหลายมาก   ชาวจีนใช้ขนมเทียนในการไหว้บรรพบุรุษช่วงวันตรุษและวันสารท ไส้เป็นถั่วเขียวกวนบด ถ้าแบบเค็มจะสะริกไทย และเกลือ แบบหวานใส่มะพร้าวและน้ำตาลลงไปเพิ่ม ถ้าตัวแป้งทำด้วยแป้งถั่ว เรียกขนมเทียนแก้ว  ในพิธีกรรมของชาวยองจะใช้ขนมเทียนในพิธีไหว้ผีหิ้งด้วย
ความหมายและความสำคัญของขนมเทียน

ขนมเทียนขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้ ที่ใช้ในการเซ่นไหว้ในวันตรุษจีน รู้หรือไม่ว่า ขนมเทียนนี้ไม่ใช่ขนมของคนจีนแต่ดังเดิม แต่ขนมเทียนนั้นเป็นขนมที่ชาวจีนโพ้นทะเลดัดแปลงมาจากขนมใส่ไส้ของไทย โดยปรับเปลี่ยนจากตัวแป้งที่ผสมจากแป้งข้าวเจ้ากับน้ำกะทิ มาเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำกะแทน ความหมายมงคลของขนมเทียนนั้น หมายถึง ความหวานชื่นราบรื่นของชีวิตเช่นเดียวกับขนมเข่ง นอกจากนี้รูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนเจดีย์ยังเป็นสัญลักษณ์มงคลทางศาสนาอีกด้วย

ความเป็นมาของขนมปุยฝ้าย

  ขนมปุยฝ้ายเป็นขนมมงคล จึงเป็นที่นิยมของชาวไทยและจีนที่ต้องการจะมอบให้เพื่อนมอบให้ญาติพี่น้องเป็นของฝาก เมื่อไปเยี่ยมเยือนหรืองานฉลองในเทศกาลต่างๆเช่น วันเกิด เปิดร้าน มงคลสมรส ฉลองความสำเร็จต่างๆเพื่อนำมาซึ่งความเป็นมงคลแก่ผู้รับและผู้ให้

 ขนมมงคลบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ ขนมที่นามเป็นมงคล และขนมที่มีลักษณะเป็นมงคล

 1.นามที่เป็นมงคล เช่น ขนมตระกูลทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ที่สื่อถึงความมั่งมี

 2.ลักษณะที่เป็นมงคล เช่น ขนมถ้วยฟู ขนมปุยฝ้าย สื่อถึงความร่งเรือง เฟื่องฟู ในธุรกิจการงานและครอบครัว

 ด้วยความเป็นมงคลดังกล่าว “ปุยฝ้ายสวรรค์” เราเข้าใจในคุณค่าและลักษณะของขนมมงคลจึงได้คัดสรรส่วนผสมชั้นดี ผ่านกรรมวิธีที่เอาใจใส่เพื่อให้ได้ขนมปุยฝ้ายสวรรค์ ที่มีเนื้อนุ่ม หอมกรุ่นด้วยรสชาติของความอร่อย และมีกลีบปุยฝ้ายที่แตกสวยงามตามลักษณธที่เป็นมงคลของขนมปุยฝ้าย

 เมื่อทราบถึง ความเป็นขนมมงคลดังกล่าวแล้ว โอกาสต่าง จากนี้ไปอย่าพลาดที่จะนำขนมปุยฝ้ายสวรรค์ เป็นสื่อมงคลจากท่านถึงผู้รับแล้วท่านจะพบกับรอยยิ้ม ของความประทับใจมากมายจากผู้รับที่ได้สัมผัสกับความนุ่มและหอมกลุ่นในรสชาติของความอร่อยของ 

<<<กลับหน้าหลัก